A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

10. számú melléklet a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelethez

Megnevezés Letöltés
1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Megtekintés
2. A beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma Megtekintés
3. A köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is Megtekintés
4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait
5. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje tanítási időben vasárnap 17:00-tól péntek 15:30-ig.
6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
7. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Letöltés
8. A szabadidős foglalkozások köre Letöltés
9. Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége Letöltés
10. A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám Letöltés
11.Szakmai alapdokumentum Letöltés
12.Az intézmény szervezeti felépítése Letöltés
13.Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai Letöltés