A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

10. számú melléklet a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelethez

Megnevezés Letöltés
1.Adatkezelési tájékoztató Megtekintés
2.Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez Megtekintés
3. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Megtekintés
4. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma Megtekintés
5. A köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is Megtekintés
6. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
7. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje tanítási időben vasárnap 17:00-tól péntek 15:30-ig.
8. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
9. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Letöltés
10. A szabadidős foglalkozások köre Letöltés
11. Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége Letöltés
12. A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám Letöltés
13.Szakmai alapdokumentum Letöltés
14.Az intézmény szervezeti felépítése Letöltés
15.Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai Letöltés
16.Kérelem a nyári gyakorlat ideje alatti kollégiumi ellátáshoz Letöltés
17.Intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés megállapításai Indikátorok értékelése Letöltés

Kompetenciák értékelése Letöltés

18.Munkaterv és intézkedési terv Letöltés
19.Kötelező (minimális) helyiség és felszerelési jegyzék (a 20/2012(VIII.31.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján) Letöltés