Az elérhető helytörténeti szemelvények szerint a kollégium épületének oktatási célú felhasználásának története 1945. szeptemberében kezdődött, mikor is az akkori Esze Tamás Laktanya egyik épületében kihelyezett gimnáziumi tagozat indult. Ezzel kapcsolatban kezdődött a kollégium alapítása és szerveződése, egyenlőre név nélkül, mint a gimnáziumi képzés szükséges velejárója.


1947. szeptember 01-étől, Tildy Zoltán köztársasági elnök utólagos engedélyével, az intézmény az Arany János Gimnázium és Kollégium nevet kapja.


1949-ben ki kellett költözni a kollégiumból, a kollégisták a város több pontján alakított kisebb kollégiumokban kerültek elhelyezésre, az épület ismét laktanyaként került felhasználásra.


1956. nyarán a laktanya megszüntetésre kerül, az épületet ismét a kollégisták veszik birtokukba.


1969-ben az Arany János Gimnázium a városban új épületet kap. A volt laktanya épületében megmarad a korábbi években fejlesztett szakközépiskolai képzés, az intézmény a Zalka Máté Szakközépiskola nevet kapja. A vele együtt működő kollégium továbbra is hűen viseli az Arany János Kollégium nevet. A Zalka Máté Szakközépiskola később a Bessenyei György Szakközépiskola nevet kapja. A kollégium néha önálló intézményként, néha pedig a Bessenyei György Szakközépiskola részeként működik.


2017. szeptember 01-étől máig is a KLIK, később a Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartása alá tartozik önálló intézményként, hivatalos elnevezése Berettyóújfalui Arany János Kollégium.