Jelentkezés és beiratkozás a
Berettyóújfalui Arany János Kollégiumba

Intézményünkbe jelentkezni a KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM lapon lehet.
A jelentkezés a kérelem értelemszerű kitöltésével és a kollégium címére történő visszaküldésével történik.

A már kollégiumi tagsággal rendelkező tanulók jelentkezése a következő tanévre a honlapról letölthető kérelem kitöltésével és a kollégiumba való leadásával történik.

A leadás határideje: 2018. május 20.

Az elbírálás határideje: 2018. június 30.

A kollégiumba felvételt nyert tanulók beiratkozása a kollégiumba való beköltözéskor történik.

A kollégiumban az engedélyezett csoportok száma: 2

A kollégiumban a bentlakás ingyenes, az étkezésért kell térítési díjat fizetni.

Berettyóújfalu, 2017. november 15.

Bunya-Novák Éva
mb. intézményvezető